wynajem zwyżki Zabrze

wynajem zwyżki Zabrze

Zwyżka powinna być oznaczona specjalnymi znakami

Zgodnie z przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, za prace na wysokościach należy uznać wszelkie czynności wykonywane co najmniej 1,0 metr od poziomu powierzchni terenu lub podłogi. Jak należy zabezpieczyć miejsce pracy?

Właściwa ochrona pracownika

ObowiązkowDodane: 11-08-2019 09:27

Powrót do pełnej wersji: wynajem zwyżki Zabrze