gabinet dentystyczny zabrze

Mosty kompozytowe - rys historyczny

gabinet dentystyczny zabrze
System mostów kompozytowych ? metoda stosowana w stomatologii, opracowana przez Cezarego Turostowskiego, przy współpracy z Katedrą Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Pierwsze most.